dimarts, 31 de gener de 2023

MATES

  

 

1-                  PER A QUÈ SERVEIXEN ELS NÚMEROS?

Per comptar coses,diners, compres....

Per ordenar, 1er, 2n, 3r....

Per informar, horaris, senyals, enquestes...

Per identificar, codi de barres, nº de telèfon, nº DNI, tants per cents del certificat de discapacitat....

Per mesurar, temperatura, el temps, el pes,  l’alçada, distància, la capacitat.

Per jugar: dominó, oca, daus, parxís, bingo,sudoku,  billar, bitlles...

Temperatura: termòmetre, graus

El temps: rellotge, hores. Calendari

Pes: bàscula, kg

Longitud (alçada, distància): cinta mètrica, regle, metre

Capacitat: litre.

 

2-                  COM S’ UTILITZA LA CALCULADORA?

La calculadora bàsica serveix per calcular,  fer operacions. Clicant les tecles es fiquen nombres i els símbols de les operacions.

 

3-                  COM ES POSEN ELS NÚMEROS AMB LES MANS?

 

4-                 COM ES SUMA?

Mentalment, amb calculadora  o amb  paper i llapis

• Col·locar els sumands un sota l'altre, de manera que coincideixin les unitats a la mateixa columna.

• Sumar cada columna per separat començant per les unitats.

 • El resultat de la suma s'escriu a sota de cada columna i de la línia de resultat.

 

DM  UM   C   D   U               203 -  35 -  9 - 2,60

                  2    0    3

                         3    5                   

                               9    

                               2, 6  0

                          1   9, 2  0                            

_____________________________